Οι νέοι σπουδαστές (εκτός των τελείως αρχαρίων), όταν εγγράφονται στο Ωδείο, δίνουν υποχρεωτικά κατατακτήριες εξετάσεις στην αρχή του σχολικού  έτους (εντός του μηνός Οκτωβρίου) και κατατάσσονται αναλόγως των γνώσεών τους στις εξής σχολές: Προκαταρκτική, Κατωτέρα, Μέση, Ανωτέρα.
Εξαίρεση γίνεται μόνο για κατόχους βεβαιώσεων σπουδών από άλλο αναγνωρισμένο ωδείο, με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης.

ΦΟΙΤΗΣΗ

Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου.
Διάρκεια σχολικού έτους: 1 Σεπτεμβρίου – 30 Ιουνίου.
Διάρκεια φοίτησης των ειδικών μαθημάτων: δέκα (10) μήνες από τον Σεπτέμβριο έως και τον Ιούνιο.
Διάρκεια φοίτησης των υποχρεωτικών μαθημάτων: εννέα (9) μήνες, έναρξη αρχές Οκτωβρίου.
Τα Ειδικά Μαθήματα είναι ατομικά, ενώ τα Υποχρεωτικά Θεωρητικά Μαθήματα είναι ομαδικά.
Η διδασκαλία των Ειδικών Μαθημάτων γίνεται ατομικά σε κάθε σπουδαστή ξεχωριστά και διαρκεί 25-30 λεπτά όταν γίνεται δύο φορές την εβδομάδα ή 50-60 λεπτά όταν γίνεται μια φορά .
Οι τάξεις των Ειδικών Μαθημάτων είναι τέσσερις: Προκαταρκτική, Κατωτέρα, Μέση, Ανωτέρα, διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών η κάθε μία.
ΤΑ Γενικά μαθήματα γίνονται ομαδικά και διαρκούν οι: Θεωρίες, Αρμονίες , Μορφολογία 1.30΄,ενώ τα μαθήματα : Μουσική Προπαιδείας, Ιστορίας και Οργανογνωσίας 1ώρα.Η Πρίμα Βίστα και Μουσική Δωματίου είναι ατομικά μαθήματα και διαρκούν 25-30 λεπτά.
Κάθε τάξη έχει ορισμένη διδακτέα ύλη και μόνο με την ολοκλήρωση της μπορεί ο σπουδαστής να προταθεί από τον καθηγητή του για τις Προαγωγικές Εξετάσεις.
Οι εξετάσεις είναι υποχρεωτικές για όλους τους σπουδαστές από το ΥΠ.ΠΟ.
Στο τέλος κάθε σχολικού έτους γίνονται εξετάσεις για την εξακρίβωση της προόδου των σπουδαστών του Ωδείου , που είναι υποχρεωτικές για όλους σύμφωνα με τον κανονισμό. Το βιβλιάριο Σπουδαστή είναι απαραίτητο, γιατί σ’ αυτό καταχωρείται η βαθμολογία του και πρέπει να εκδίδεται τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τις εξετάσεις.

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι οι εξής:

 • Κατατακτήριες εξετάσεις: 1-30 Οκτωβρίου
 • Ετήσιες εξετάσεις ή Επιθεωρήσεις: Ιούνιος
 • Προαγωγικές εξετάσεις: Δεκέμβριος – Ιανουάριος & Ιούνιος
 • Συμπληρωματικές εξετάσεις: Σεπτέμβριος
 • Απολυτήριες χειμερινές εξετάσεις: 1-30 Ιανουαρίου
 • Απολυτήριες θερινές εξετάσεις: 1-30 Ιουνίου

Υποχρεώσεις σπουδαστών

 • Τακτικός σπουδαστής του Ωδείου είναι μόνον εκείνος, ο οποίος παρακολουθεί τακτικά όλα τα από τον κανονισμό οριζόμενα μαθήματα.
 • Όλοι οι μαθητές πρέπει να έχουν το βιβλιάριο σπουδών που χορηγείται από το Ωδείο και το παρουσιάσουν στους καθηγητές τους για να γίνουν δεκτοί στα μαθήματα.
 • Για να εγγραφούν οι παλιοί σπουδαστές είναι απαραίτητο να φέρουν το βιβλιάριο σπουδών και να συμπληρώσουν σχετική αίτηση.
 • Αν κάποιος σπουδαστής χάσει το βιβλιάριό του πρέπει να ζητήσει την αντικατάσταση του.
 • Το Μάιο οι μαθητές πρέπει να παραδώσουν το βιβλιάριό τους στη Διεύθυνση για να καταχωρηθούν οι βαθμοί τους και να υπογραφούν από τους εξεταστές.
 • Μεταγραφή στο ειδικό μάθημα από την τάξη καθηγητή ή δασκάλου στην τάξη άλλου ομοιόβαθμου απαγορεύεται κατά τη διάρκεια του ίδιου σχολικού έτους. Επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με την σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης του Ωδείου. Ο τελειόφοιτος σπουδαστής που αλλάζει είτε καθηγητή είτε Ωδείο υποχρεούται να φοιτήσει ένα ολόκληρο σχολικό έτος στη νέα την τάξη προτού παρουσιαστεί σε απολυτήριες εξετάσεις.
 • Οι σπουδαστές οφείλουν να λαμβάνουν μέρος στις δημόσιες εμφανίσεις και συναυλίες του Ωδείου όταν καλούνται από τη Διεύθυνση.
 • Απαγορεύεται στους σπουδαστές του Ωδείου η ταυτόχρονη φοίτηση σε άλλα ωδεία ή μουσικές σχολές.
 • Ο σπουδαστής που καθυστερεί από την προκαθορισμένη ώρα του μαθήματός του, θα διδάσκεται το υπόλοιπο της διάρκειας του μαθήματος.
 • Το μάθημα που χάνεται με ευθύνη του σπουδαστή δεν αντικαθίσταται. Το μάθημα που χάνεται με ευθύνη του καθηγητή αντικαθίσταται κατόπιν συνεννοήσεως με τον σπουδαστή.
 • Οι ημέρες αργίας του Ωδείου που ορίζονται από το ΥΠ.ΠΟ είναι οι ίδιες με των Δημοσίων Σχολείων. Μαθήματα που συμπίπτουν με τις επίσημες αργίες δεν αντικαθίστανται.

Η 28η Οκτωβρίου
Των Χριστουγέννων (από την παραμονή μέχρι και την 6η Ιανουαρίου)
Των Τριών Ιεραρχών
Το Σάββατο της Αποκριάς
Η Καθαρή Δευτέρα
Η 25η Μαρτίου
Το Πάσχα (από τη Μ. Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.)
Του Αγίου Πνεύματος

 • Η παραμονή γονέων ή τρίτων προσώπων στην τάξη κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας δεν επιτρέπεται, μόνο κατόπιν άδειας της Διευθύνσεως ή του αρμόδιου καθηγητή.
 • Οι σπουδαστές και οι γονείς οφείλουν να διαβάζουν τις ανακοινώσεις του Ωδείου και δεν δικαιούνται να ισχυρισθούν άγνοιά τους.
 • Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να ερωτούν τους καθηγητές για την πρόοδο των παιδιών τους τουλάχιστον μία φορά ανά δίμηνο.

Οικονομικές υποχρεώσεις

 • Τα δίδακτρα είναι ετήσια και για διευκόλυνση των σπουδαστών προκαταβάλλονται σε τέσσερις δόσεις έως δέκα δόσεις.
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής των διδάκτρων γίνεται υπενθύμιση των διδάκτρων από τη Διεύθυνση. Μετά την προθεσμία που δίνεται, ο σπουδαστής δεν θα γίνεται δεκτός για περαιτέρω φοίτηση.
 • Δίδακτρα που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται.
 • Σε περίπτωση που ο σπουδαστής θέλει να διακόψει τα μαθήματα, πρέπει να το δηλώσει στη Διεύθυνση αλλιώς οι οικονομικές του υποχρεώσεις συνεχίζονται. Διακοπή φοίτησης τον μήνα Μάιο δεν γίνεται.
 • Τα εξέταστρα καταβάλλονται από τους μαθητές πριν τις εξετάσεις τους. Για να προσέλθουν στις εξετάσεις πρέπει να έχουν εξοφλήσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.

Για κάθε διευκρίνηση ή παράπονο να απευθύνεστε μόνο στη Διεύθυνση του Ωδείου. Η τήρηση των παραπάνω θα βοηθήσει την πρόοδο των σπουδαστών και την καλή λειτουργία του Ωδείου.

Υποχρεωτικά μαθήματα για τους σπουδαστές κλασικής παιδείας

 • Θεωρία της μουσικής [ I-II-III]
 • Ακουστική αγωγή [ solfez –Dictee]
 • Αρμονία [ I-II-II]
 • Ενάριθμο Μπάσο
 • Ιστορία Μουσικής [ I –ii]
 • Μορφολογία μουσική [I-II]
 • Χορωδία
 • Πιάνο
 • Οργανογνωσία
 • Στοιχεία αντίστιξης
 • φωνητικά σύνολα
 • Μουσική Δωματίου
 • Εκ πρώτης όψης ανάγνωση
 • Ενορχήστρωση
 • Πρακτικό Διδασκαλείο
 • Ορχήστρα (μουσικά σύνολα)