Τα Υποχρεωτικά, απ’ το Νομοθετικό διάταγμα, μαθήματα για την απόκτηση Τίτλου σπουδών Πτυχίου/ Διπλώματος, σκοπό έχουν την ποικίλη μόρφωση του μελλοντικού δεξιοτέχνη ή μουσικοπαιδαγωγού, ώστε να έχει το γνωστικό υπόβαθρο που θα του επιτρέψει την ολοκλήρωση της μουσικής του προσωπικότητας.
Τα μαθήματα είναι :

 • Θεωρία της Μουσικής
 • Αρμονία
 • Σολφέζ
 • Ιστορία Μουσικής
 • Μορφολογία
 • Οργανογνωσία
 • Μουσική δωματίου
 • Ανάλυση μουσικών έργων
 • Ορχήστρα
 • Xoρωδία
 • Διεύθυνση χορωδίας

Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (Prima Vista)Εκτός των μαθημάτων της Prima Vista, της Μουσικής Δωματίου και της Διδασκαλίας που είναι ΑΤΟΜΙΚΑ και απευθύνονται σε σπουδαστές της Ανωτέρας Σχολής του Ειδικού Μαθήματος, τα υπόλοιπα είναι ΟΜΑΔΙΚΑ μαθήματα, διδάσκονται σε εβδομαδιαία βάση, σε καθορισμένη ημέρα και ώρα.
Ο τελικός βαθμός αναγράφεται στον τίτλο σπουδών τους, με την ένδειξη: «Άριστα», «Λίαν Καλώς», «Καλώς».
Το δυναμικό προσωπικό του ωδείου μας είναι ικανό να μεταδώσει τις γνώσεις του όσο πιο κατανοητά και ευχάριστα και μέσα από κριτήρια ήθους, γνώσης, καλλιτεχνικής αξίας, εκπαιδευτικής εμπειρίας και μεταδοτικής ικανότητας.
Επίσης ο διευθυντής του ωδείου μας Κ. Τσιλίδης μετά από την πολυετή πείρα του, καθώς είναι από τους πιο σπουδαίους δασκάλους που έχουμε στην χώρα μας, μιας και διδάσκει 40 χρόνια στα μεγαλύτερα ωδεία της χώρας, έχει γράψει βιβλίο για τα Υποχρεωτικά θεωρητικά το οποίο χρησιμοποιούν πολλά ακόμη ωδεία και μουσικές σχολές, όπως χρησιμοποιούν και οι δάσκαλοι του ωδείου μας, το οποίο περιέχει αναλυτικά την θεωρία και των τριών τάξεων, αλλά και ασκήσεις για μεγαλύτερη κατανόηση των μαθητών.