Το βιολί, «ο βασιλιάς των μουσικών οργάνων», είναι το μικρότερο όργανο της οικογένειας των εγχόρδων με δοξάρι. Έχει 4 χορδές και είναι κουρδισμένο σε σολ, ρε, λα και μι. Στη συμφωνική ορχήστρα το βιολί θεωρείται το κυριότερο μελωδικό όργανο και ιδιαίτερα στην κλασική μουσική θεωρείται ξεχωριστό και αναγκαίο.
Σχεδόν όλοι οι συνθέτες έχουν γράψει έργα για σόλο βιολί. Τα είδη της μουσικής που υποστηρίζει το βιολί ξεκινούν από την κλασική μέχρι την πιο μοντέρνα σύνθεση της σύγχρονης εποχής.
Στην Ελλάδα επίσης σπουδαία είναι η συμμετοχή του στη δημοτική παραδοσιακή και λαϊκή μουσική και ιδιαίτερα στα νησιώτικα τραγούδια.
Μαθήματα βιολιού μπορούν να ξεκινήσουν σπουδαστές από την ηλικία των 5 περίπου ετών.
Στο εμπόριο υπάρχουν βιολιά σε διαφορετικά μεγέθη, ώστε να χειρίζονται και από μικρά παιδιά.
Οι διαστάσεις αυτές ξεκινούν από βιολιά 1/4 (ενός τετάρτου), 2/4 (δύο τετάρτων), 3/4 (τριών τετάρτων) και καταλήγουν σε κανονικές διαστάσεις βιολιού που είναι 4/4 (τεσσάρων τετάρτων).